PAINT
Crtanje - linije /LINE/
Primjer 2

Crtanje linije u PAINT-u izvodi izborom dugmeta iz linije alata /LINE/.
 
Postupak crtanja linije /LINE/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme linija /LINE/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index