PAINT
Crtanje olovkom - /PENCIL/

Crtanje olovkom - /PENCIL/ u PAINT-u. Za precizna crtanje korisit se olovka /PENCIL/.
 
Postupak crtanja olovkom /PENCIL/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme olovka - /PENCIL/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index