PAINT
Crtanje - poligon /POLYGON/
Primjer 3

Crtanje poligona /POLYGON/ je jednostavno. Izabere se dugme poligon /POLYGON/, odabere jedan od uglova i klikne. Zatim se klikne na slijedeći ugao i tako redom do zadnjeg. Procedura crtanja se završava klikom na prvi ugao.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak crtanja poligona /POLYGON/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme poligon /POLYGON/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index