PAINT
Crtanje - pravougaonik /RECTANGLE/
Primjer 1

Crtanje pravougaonika /RECTANGLE/ je jednostavno. Izabere se dugme pravougaonik /RECTANGLE/, odabere jedan od uglova i povuće miš u dijagonalu. Smijer kretanja i dimenzije bira korisnik.
 

Z a d a t a k:
Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak crtanja pravougaonika /RECTANGLE/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme pravougaonik /RECTANGLE/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index