PAINT
Crtanje - pravougaonik /RECTANGLE/
Primjer 2

Crtanje pravougaonika /RECTANGLE/ je jednostavno. Izabere se dugme pravougaonik /RECTANGLE/, odabere jedan od uglova i povući miš u dijagonalu. Smijer kretanja i dimenzije bira korisnik. Korisnik može da bira osnovnu boju i boju pozadine, kao i debljinu linije sa kojom crta. Može i da izabere da crta samo linije pravougaonika, unutrašnjost ili linije i unutrašnjost.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak crtanja pravougaonika /RECTANGLE/:
 1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
 2. Izabrati dugme pravougaonik /RECTANGLE/.
 3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
 4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
 6. Pustiti miš.
 7. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
 8. Pritisnuti i držati pritisnutu desnu (sekundarnu) tipku miša.
  Na ovaj način se crata inverznim bojama
 9. Pomjerati miš na željeno mjesto.
 10. Pustiti miš.
 11. Kraj.

PAINT     Index