PAINT
Ispis teksta - /TEXT/
Primjer 1

Kao i ostali grafički alati i PAINT omogućuje upis teksta. Prvo se bira alatka za upis teksta TEXT a zatim boja i upis teksta sa tastature. Moguće je izabrati boju te stil (BOLD, ITALIC i UNDERLINE).
 
Postupak upisa teksta sa tastature i izmjene boje teksta:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme tekst /TEXT/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša (priprema mjesta za upis teksta).
  5. Otkucati željeni tekst sa tastature.
  6. Izbor boje teksta i boje pozadine se izvodi dugmadima za izbor boje.
  7. ENTER tipka na tasturi ili klik izvan označenog prostora .
  8. Kraj.
N a p o m e n a: Dugmad za izbor osnvne boje i boje pozadine .
Dugme je za osnovnu boju /FOREGROUND/, bira se primarnom tipkom miš.
Dugme je za boju pozadine /BACKGROUND/, bira se sekundarnom tipkom miš.

PAINT    Index