PAINT
Ispis teksta - /TEXT/
Primjer 2

Prvo se bira alatka za upis teksta TEXT a zatim boja i upis teksta sa tastature. Moguće je izabrati boju te stil (BOLD, ITALIC i UNDERLINE). Primjer prikazuje izbor, boje i fonta.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak upisa teksta sa tastature i izmjene boje teksta:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme tekst /TEXT/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša (priprema mjesta za upis teksta).
  5. Otkucati željeni tekst sa tastature.
  6. Izbor boje teksta i boje pozadine se izvodi dugmadima za izbor boje.
  7. ENTER tipka na tasturi ili klik izvan označenog prostora .
  8. Kraj.
N a p o m e n a: Dugmad za izbor osnvne boje i boje pozadine .
Dugme je za osnovnu boju /FOREGROUND/, bira se primarnom tipkom miš.
Dugme je za boju pozadine /BACKGROUND/, bira se sekundarnom tipkom miš.

PAINT    Index