Štampanje dokumenta - PRINT

Postupak štampanja u WINDOWS-u je standardizovan. Iz FILE menija se bira PRINT opcija i postavljaju parametri (izbor štampača, broj kopija, redoslijed štampanja, itd)

Postupak štampanja dokumenta /PRINT/:
  1. Otvoriti aplikaciju (Na primjer NOTEPAD ...).
  2. Pripremiti dokument za ispis.
  3. FILE meni.
  4. PRINT opcija.
  5. Izabrati broj kopija.
  6. Izbor redoslijed štampanja stranica (da li cijeli dokument kao cjelinu ili prvo stranicu po stranicu u navedenom broju kopija).
  7. Kraj.

Index