Isključenje računara

Kao što postoji na početku rada faza postavljanja parametara tako i na kraju rada postoji procedura isključenja računara. Neophodno je da računar snimi na hard disk parametre prije isključenja.

Interaktivno vježbanje isključenja računara:
  1. Klik na START digme na slici.
Slika 1. Slika je mapirana Slika je mapirana (dijelovi slike su oznaceni)  

Uvod    Index