Zatvaranje aplikacije iz dijalog prozora TASK MANAGER
Popis aktivnih aplikacija

TASK MANAGER je program za praćenje performansi, procesa, aplikacija, memorije i korisnika sistema. Pokreće se tako što istovremeno pritisnemo tri tipke na tastaturi Ctrl + Alt + Delete.
Ponekad se desi da se program u WINDOWS okruženju "zaledi". Da nebi gasili računar ili izvodili RESTART računara moguće je izvršite prekid rada aplikacije korištenjem TASK MANAGER-a. Istovrenim pritiskom tipki CTRL+ALT+DEL otvara se dijalog prozor TASK MANAGER i u njemu biramo naziv aplikacije koju želimo da isključimo.
Lista sadrži i status /STATUS/ svakog otvorenog programa: RUNNING aktivan, dok poruka NOT RESPONDING znači program se ne izvodi ispravno.

Zatvaranje aplikacije, postupak:

  1. Istovremeno pritisnuti tipke CTRL+ALT+DEL.
  2. Otvara se TASK MANAGER dijalog prozor.
  3. Izabrati ime aplikacije iz liste.
  4. END TASK dugme.
  5. Aplikacija je zatvorena.
  6. Kraj.

Uvod    Index