Isključenje računara

Kao što postoji na početku rada faza postavljanja parametara tako i na kraju rada postoji procedura isključenja računara. Neophodno je da računar snimi na hard disk parametre prije isključenja.

Postupak isključenja računara:
  1. START dugme.
  2. TURN OFF COMPUTER dugme.
  3. Otvara se TURN OFF dijalog prozor.
  4. TURN OFF dugme.
  5. Kraj.

Uvod    Index