STARTANJE APLIKACIJE - CALCULATOR
Interaktivno vježbanje

N a p o m e n a: Interaktivno vježbanje omogućuje korisniku da ponovi postupak koji je vidio u animaciji. Sa desne strane interaktivnih vježbi je opis gdje treba kliknuti na slici (npr. za ovaj slučaj treba kliknuti na dugme START).
 
Interaktivno vježbanje kopiranja fajla na istom folderu opcijama /EDIT/ menija:

1. Klik na START dugme na slici.
Slika 1. Slika je mapirana

Opis postupka i animacija    Index