STARTANJE APLIKACIJE - PAINT
Interaktivno vježbanje

Interaktivno vježbanje startanja aplikacije PAINT:

1. Klik na START dugme na slici.
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija    Index