STARTANJE APLIKACIJE WORDPAD
Interaktivno vježbanje

N a p o m e n a: Interaktivno vježbanje omogućuje korisniku da ponovi postupak koji je vidio u animaciji. Sa desne strane interaktivnih vježbi je opis gdje treba kliknuti na slici (npr. za ovaj slučaj treba kliknuti na dugme START).

Interaktivno vježbanje startanja aplikacije WORDPAD:

1. Klik na START digme na slici lijevo.
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija    Index