Minimizacija prozora klikom na dugme MINIMIZE
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/

Klikom na dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/ prozor se smanjuje na dugme aplikacije u listi poslova /TASKBAR/. Sadržaj smanjenog prozora ostaje neizmjenjen. Isto je kao opcija MINIMIZE iz CONTROL menija.

Animacija: Promjene veličine prozora korištenjem dugmeta MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/
Primjer veličine prozora korištenjem dugmeta MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/:
  1. Klik na dugme MINIMIZE u naslovnoj liniji prozora, minimizira prozor (pretvara prozor u dugme aplikacije).
  2. Klik na dugme aplikacije u liniji poslova pretvara dugme aplikacije u prozor.
  3. Kraj.
Objašnjenja:
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/ u /WINDOWS XP/ ima 2 simbola zavisno od stila prikaza:
MINIMIZE dugme - klasičan izgled WINDOWS-a
 MINIMIZE dugme - WINDOWS XP stil
Dugme aplikacjie WORDPAD u liniiji poslova
 

Dugmad za promjenu veličine prozora     Index