Promjena veličine prozora /SIZING BUTTON/

Dugmad upravljanja veličinom prozora /SIZING BUTTON/ su:

  • Dugme MINIMIZE,
  • Dugme MAXIMIZEDugme RESTORE
  • Dugme CLOSE

Tabela 1. Dugmad za promjenu veličine prozora /SIZING BUTTON/

Dugme Klasičan izgled
WINDOWS-a
WINDOWS XP
 stil
Opis
Dugme MINIMIZE Klikom na dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/ prozor se smanjuje prozor aplikacije na dugme aplikacije u listi poslova /TASKBAR/. Sadržaj smanjenog prozora ostaje neizmjenjen.
Dugme CLOSE Klikom na CLOSE dugme /CLOSE BUTTON/ se zatvaraju se prozor i dugme aplikacije u liniji poslova /TASKBAR/.
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/ Klikom na dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/ prozor aplikacije se uvećava na cijeli ekran. Klikom na dugme MAXIMIZE prozora dokumenta, prozor se uvećava do veličine prozora aplikacije, to je maksimalna veličina prozora dokumenta.
Dugme RESTORE /RESTORE BUTTON/ Dugme RESTORE /RESTORE BUTTON/ vraća veličinu prozora na veličinu prije promjene. Klikom na dugme MAXIMIZE ono se mijenja u dugme RESTORE, vraćanje veličine prozora prije promjene. Isto je kao opcija RESTORE CONTROL menija.

N a p o m e n a: Aktivnosti dugmadi za promjenu veličine prozora su iste kao odgovarajuće opcije CONTROL menija /CONTROL MENU/. >>>

Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/

Klikom na dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/ prozor se smanjuje prozor aplikacije na dugme aplikacije u listi poslova /TASKBAR/. Sadržaj smanjenog prozora ostaje neizmjenjen. Isto je kao opcija MINIMIZE iz CONTROL menija.
 
Objašnjenja:
Dugme MINIMIZE /MINIMIZE BUTTON/ u /WINDOWS XP/ ima 2 simbola zavisno od stila prikaza:
MINIMIZE dugme - klasičan izgled WINDOWS-a
MINIMIZE dugme - WINDOWS XP stil

 

Pri otvaranju prozora aplikacije kreira se i dugme aplikacije u liniji poslova /TASKBAR/
Dugme aplikacjie WORDPAD u liniiji poslova  /TASKBAR/

 

Animacija minimiziranja prozora >>>

Dijelovi prozora    IIndex