Promjena veličine prozora /RESIZE WINDOW/
Smanjenje horizontalne veličina prozora

Kao što je opisano u WINDOWS-u je moguće nekoliko promjena veličine prozora. Promjena horizonatalne veličine prozora (smanjenje širine) je prikazana u ovom dokumentu.

Postupak promjene veličine prozora:
  1. Postaviti pokazivač miša na okvir prozora.
  2. Pokazivač miša mijenja izgled.
  3. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  4. Pomjerati miš na željeno mjesto sa pritisnutom tipkom miša.
  5. Pustiti pokazivač miša.
  6. Kraj.

Promjena veličine prozora  Index