Promjena veličine prozora
RESIZE WINDOW

Okvir prozora /WINDOW BORDER/, označava prozor. Koristi se i za promjenu veličine prozora mišem.
Nailaskom pokazivača miša na stranice prozora /WINDOW BORDER/ mijenja se izgled pokazivača miša u dvosmjernu strelicu (lijevo-desno ili gore-dole),  
a na uglovima prozora  /WINDOW CORNERS/ izgled pokazivača se mijena u dijagonalnu strelicu (ukoso pod uglomm od 450) zavisno od ugla prozora.
Promjenjen izgleda pokazivača miša (kao što je gore navedeno) ukazuje na mogući smjer promjene veličine stranice prozora.

N a p o m e n a: Pri ovim promjenama veličine prozora miše se koristi metod DRAG AND DROP. (Aktivnosti miša >>)
 

Izgled pokazivača miša na okviru prozora Primjer Smjerovi promjene veličine prozora

Nailaskom pokazivača miša na stranice prozora /WINDOW BORDER/ mijenja se izgled pokazivača miša u dvosmjernu strelicu (gore-dole). Može se mijenjati samo jedna dimenzija prozora (u smjerovima strelice), tj. visina prozora.

Primjeri promjene vertikalne veličine prozora (visina):
      smanjenje, povećanje.

Nailaskom pokazivača miša na stranice prozora /WINDOW BORDER/ mijenja se izgled pokazivača miša u dvosmjernu strelicu (lijevo-desno). Može se mijenjati samo jedna dimenzija prozora (u smjerovima strelice), tj. širina prozora.

Primjeri promjene horizonatalne veličine prozora (širina):
      smanjenje, povećanje.


Nailaskom pokazivača miša na ugao prozora /WINDOW CORNERS/ mijenja se izgled pokazivača miša u dvosmjernu dijagonalnu strelicu (ukoso pod uglom od 450). Veličina prozora može se mijenjati ili samo horizontalnu ili samo vertikalnu stranu prozora ili obe.

Primjeri promjene i horizonatalne veličine prozora (širina) i vertikalne veličine prozora (visina):
      smanjenje, povećanje.

Nailaskom pokazivača miša na ugao prozora /WINDOW CORNERS/ mijenja se izgled pokazivača miša u dvosmjernu dijagonalnu strelicu (ukoso pod uglom od 450). Veličina prozora može se mijenjati samo jedna dimenzija prozora (u smjerovima strelice), moguće je mijenjati ili samo horizontalnu ili samo vertikalnu stranu prozora ili obe.
 

 

Postupak promjene veličine prozora na stranicama:
 1. Postaviti pokazivač miša na stranicu ili ugao prozora.
 2. Pokazivač miša mijenja izgled   .
 3. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 4. Pomjerati miš na željeno mjesto sa pritisnutom tipkom miša.
 5. Pustiti pokazivač miša.
 6. Kraj.

Postupak promjene veličine prozora na ugalu prozora:

 1. Pokazivač miša mijenja izgled .
 2. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 3. Pomjeranjem miša sa pritisnutom tipkom miša mogu se mijenjati dvije dimenzije prozora (u smjerovima strelica), moguće je odjednom mijenjati i horizontalnu i vertikalnu stranu prozora.
 4. Pustiti pokazivač miša.
 5. Kraj.

Prozor    Index