Promjena veličine prozora /RESIZE WINDOW/
Smanjenje vertikalne i horizontalne veličina prozora

WINDOWS ima mogućnost istovremenog smanjenje horizontalne i vertikalne veličine prozora (uvodni opis). Promjena vertikalne veličine prozora (smanjenje visine i širine istovremeno) se izvodi pomjeranjem bilo koje od uglova prozora.

Postupak promjene veličine prozora:
  1. Postaviti pokazivač miša na ugao prozora.
  2. Pokazivač miša mijenja izgled.
  3. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  4. Pomjerati miš na željeno mjesto sa pritisnutom tipkom miša.
  5. Pustiti pokazivač miša.
  6. Kraj.

Promjena veličine prozora  Index