Prozor /WINDOW/

Prozor /WINDOW/ je pravougaoni prostor na ekranu u kojem vidite programe, foldere, fajlove i ikone. Po ovom elementu je operativni sistem WINDOWS dobio ime. Ako radite samo sa jednim programom na ekranu je samo jedan prozor. WINDOWS ima mogućnost da istovremeno izvršava više programa tada će se na ekranu kreirati (otvoriti) po jedan prozor za svaki program. Za razliku od prozora na kući, prozore možete postavljati na željenu poziciju na ekranu u željenoj veličini, kao i da se istovremeno vidi više prozora ili da se preklapaju. Koristeći princip "pokaži i pritisni" birate prozor koji sadrži program sa kojim želite da radite. Možete ga uvećati do veličine prozora (MAXIMIZE) ili vratiti na veličinu prije zadnje promjene /RESTORE/. Birate dio koji želite da vidite u prozoru.

Tipovi prozora

Kod nekih aplikacija može se otvoriti samo jedan dokument. Ako želite drugi morate otvoriti još jednu istu aplikaciju, i u njoj pozvati drugi dokument  Neke aplikacije dozvoljavaju otvaranje i istovremeni prikaz više prozora dokumenta.


Slika 1. Prozor NOTEPAD aplikacije

Elementi WINDOWS-a    Index