Povećanje prozora klikom na dugme MAXIMIZE
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/

Klikom na dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/ prozor se povećavana do veličine ekrana.

Animacija: Promjene veličine prozora korištenjem dugmeta MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/
Promjena veličine prozora korištenjem dugmeta MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/:
  1. Klik na dugme MAXIMIZE u naslovnoj liniji prozora, maksimizira se prozor (na veličinu ekrana).
  2. Kraj.
 
Objašnjenja:
Dugme MAXIMIZE /MAXIMIZE BUTTON/ u /WINDOWS XP/ ima 2 simbola zavisno od stila prikaza:
MINIMIZE dugme - klasičan izgled WINDOWS-a
 MINIMIZE dugme - WINDOWS XP stil

Dugmad za promjenu veličine prozora     Index