WINDOWS EXPLORER
Kopiranje /COPY/ fajla opcijama EDIT menija

Fajlovi u WINDOWS EXPLORER-u se kopiraju opcijama EDIT menija. Ovo je primjer kopiranja fajla na istom folderu.
1. EDIT COPY (zapamti fajl)
2. EDIT PASTE (postavi fajl kao kopiju u isti folder).
 
Postupak kopiranja fajla na istom folderu opcijama /EDIT/ menija:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Klik na fajl koji se kopira (npr image2).
  3. EDIT meni.
  4. COPY opcija.
  5. Klik na novo mjesto.
  6. EDIT meni.
  7. PASTE opcija.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index