WINDOWS EXPLORER
COPY
EDIT meni

Folderi u WINDOWS-u se mogu kopirati i premještati po istom principu kao i fajlovi, opcijama EDIT menija. Ovo je primjer kopiranja foldera na novo mjesto.
1. EDIT COPY (zapamti fajl, folder, objekat)
2. EDIT PASTE (postavi zapamćeni objekat na novo izabrano mjesto).
  Postupak kopiranja fajla:
Postupak kopiranja foldera na istom folderu opcijama /EDIT/ menija:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Klik na folder koji se kopira (npr test3).
  3. EDIT meni.
  4. COPY opcija.
  5. Klik na novo mjesto (npr. preći na folder test1).
  6. EDIT meni.
  7. PASTE opcija (pojavljuje se kopija foldera (npr. test3).
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index