WINDOWS EXPLORER
CREATE NEW FOLDER - Kreiranje novog foldera

Folder sadrži fajlove i podfoledere, nalazi se na disku, disketi, stiku i sl. Podfolder (podfascikla) je folder unutar nekog drugog foldera.

Kreiranje novog foldera iz WINDOWS EXPLORER-a se izvodi izborom foldera na kojem se kreira podfolder. Otvara se FILE meni bira opcija NEW i podopcija FOLDER, a zatim otkuca ime foldera.
 

Postupak kreiranja novog foldera:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Izbor foldera na kojem se kreira podfolder.
  3. FILE meni.
  4. NEW opcija.
  5. FOLDER opcija.
  6. Otkucati ime novog foldera (npr. test) preko teksta NEW FOLDER.
  7. Klik u prazan prostor za potvrdu ili pritisnuti tipku Enter.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index