WINDOWS EXPLORER
DELETE FILE
Brisanje (uklanjanje) fajla

Brisanje (uklanjanje) fajla se izvodi iz FILE menija izborom opcije DELETE za brisanje.  

Postupak brisanja fajla:
  1. Izabrati folder koji se briše.
  2. FILE meni.
  3. Izabrati opciju DELETE.
  4. Otvara se dijalog prozor RECYCLE BIN.
  5. Klik na dugme YES za potvrdu brisanje u RECYCLE BIN.
  6. Kraj.

N a p o m e n a: Prozor RECYCLE BIN sadrži obrisani fajl.

 

WINDOWS EXPLORER     Index