WINDOWS EXPLORER
DELETE FOLDER
Brisanje (uklanjanje) foldera

Brisanje (uklanjanje) foldera se izvodi biranjem foldera pa iz FILE menija izborom opcije DELETE za brisanje.
 
Postupak brisanja foldera:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Izabrati folder koji se briše (test3).
  3. FILE meni.
  4. Izabrati opciju DELETE.
  5. Otvara se dijalog prozor RECYCLE BIN.
  6. Klik na dugme YES za potvrdu brisanje u RECYCLE BIN.
  7. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index