WINDOWS EXPLORER
DELETE FOLDER
Brisanje foldera sekundarnom tipkom miša

Brisanje (uklanjanje) foldera se izvodi biranjem foldera klikom sekundarne tipke miša ne folder koji se briše. Otavara se meni prečice u njemu bira opcija DELETE za brisanje.
 
Postupak brisanja foldera sekundarnom tipkom miša:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Izabrati folder koji se briše (test3).
  3. Klik sekundarnom tipkom miša na folder /TEST/.
  4. Otvara se SHORTCUT meni.
  5. Izabrati opciju DELETE.
  6. Otvara se dijalog prozor RECYCLE BIN.
  7. Klik na dugme YES za potvrdu brisanje u RECYCLE BIN.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index