WINDOWS EXPLORER
CUT - MOVE
Premještanje foldera (DRAG AND DROP)

Pritisnuti primarnu tipku miša i prenijeti folder. Ovaj postupak se zove DRAG & DROP.

Postupak premještanja foldera metodom DRAG AND DROP metodom:
 1. Provjeriti folder prije premještanja (npr. test1).
 2. Klik na foldera koji se premješta (npr. test3).
 3. Pritisnuti primarnu tipku miša i držati pritisnutu.
 4. Pomjerati miš do novog foldera (npr. test2).
 5. Pustiti tipku miša.
 6. Provjeriti da li je folder kopiran.
 7. Kraj.
Postupak premještanja foldera metodom DRAG AND DROP metodom:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  .
 2. Provjeriti folder prije premještanja (npr. test1).
 3. Klik na foldera koji se premješta (npr. test3).
 4. Pritisnuti primarnu tipku miša i držati pritisnutu.
 5. Pomjerati miš do novog foldera (npr. test2).
 6. Pustiti tipku miša.
 7. Provjeriti da li je folder kopiran.
 8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index