WINDOWS EXPLORER
CUT - MOVE
Premještanje opcijama /EDIT/ menija

Premještanje foldera se može izvesti opcijama EDIT menija (CUT, PASTE).
 
Postupak premještanja foldera opcijama /EDIT/ menija:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  2. Klik na folder kojem se mijenja mjesto (npr. test3).
  3. EDIT meni.
  4. CUT opcija.
  5. Klik na drugi folder (npr. test2).
  6. EDIT meni.
  7. PASTE opcija.
  8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index