WINDOWS EXPLORER
CUT - MOVE
Premještanje fajl - DRAG & DROP - mišem

Pritisnuti primarnu tipku miša i prenijeti fajl (image3). Ovaj postupak se zove DRAG & DROP >>>.

Postupak premještanja fajla metodom DRAG AND DROP metodom:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. Provjeriti folder prije premještanja (npr. test1).
 3. Klik na fajl koji se premješta (npr. image3).
 4. Pritisnuti primarnu tipku miša i držati pritisnutu.
 5. Pomjerati miš do novog foldera (npr. test1).
 6. Pustiti tipku miša.
 7. Provjeriti da li je fajl kopiran.
 8. Kraj.
Postupak premještanja fajla metodom DRAG AND DROP metodom:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. Provjeriti folder prije premještanja (npr. test1).
 3. Klik na fajl koji se premješta (npr. image3).
 4. Pritisnuti primarnu tipku miša i držati pritisnutu (image3) DRAG & DROP.
 5. Pomjerati miš do novog foldera (npr. test1).
 6. Pustiti tipku miša.
 7. Provjeriti da li je fajl kopiran.
 8. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index