WINDOWS EXPLORER
CUT - MOVE
Premještanje sekundarnom tipkom miša (RIGHT DRAG AND DROP)

Premještanje foldera sekundarnom tipkom miša se izvodi pomjeranjem foldera pri pritisnutoj sekundarnoj tipki miša. na kraj kad se na novom mjestu pusti sekundarna tipka miša pojavljuje se SHORTCUT meni i tu se bira opcija MOVE HERE. Ovaj postupak se zove RIGHT DRAG AND DROP.
 
Postupak premještanja foldera sekundarnom tipkom miša (RIGHT DRAG AND DROP):
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
  .
 2. Izabrati folder koji se premješta (test3).
 3. Pritisnuti sekundarnu tipku miša i držati.
 4. Pomjerati miš dok pokazivač ne dođe na željeno mjesto /test2/.
 5. Pustiti sekundarnu tipku miša.
 6. Pojavljuje se SHORTCUT meni.
 7. Odabrati opciju MOVE HERE.
 8. Provjeriti da li je folder premješten.
 9. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index