WINDOWS EXPLORER
RENAME FOLDER
Promjena imena foldera (dvostruki klik na ime foldera)

Postupak promjene imena foldera dvostrukim klikom na ime foldera, a zatim upisati novo ime foldera sa tastature.
 
Postupak promjene imena foldera dvostrukim klikom na ime foldera:
  1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste neka bude aktivna aplikacija.
  2. Klik na ime foldera (npr test).
  3. Ponovo klik na ime foldera.
  4. Upis novo ime foldera /npr. TEST 1/.
  5. Pritisnuti tipku Enter za potvrdu.
  6. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index