WINDOWS EXPLORER
Otvaranje prozora WE opcijom menija prečice za START dugme

WINDOWS EXPLORER se može startati i iz menija prečice START dugmeta.
 
Postuak otvaranja-startanja WINDOWS EXPLORER-a:
  1. Postaviti pokazivač na START dugme.
  2. ACCESSORIES opcija.
  3. Klik sekundarnom tipkom miša na START dugme.
  4. Izbor EXPLORE opcije.
  5. Otvara se WINDOWS EXPLORER prozor.
  6. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index