WINDOWS EXPLORER
Načini podjele prostora prikaza parametara foldera i fajlova u desnom dijelu prozora

Načini podjele prostora prikaza parametara foldera i fajlova u desnom dijelu prozora FOLDER dio. Radi preglednosti i lakšeg rada korisnik prilagođava sebi veličinu za pojedine parametre:
- NAME (ime)
- SIZE
(veće ikone)
- TYPE
(vrsta dokumenta)
- DATE MODIFIED
(datum zadnje promjene fajla-foldera)
 
Postupak:
0. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 
Izbor načina prikaza foldera i fajlova u desnom dijelu prozora:
- NAME
(ime)
- SIZE
(veće ikone)
- TYPE
(vrsta dokumenta)
- DATE MODIFIED
(datum zadnje promjene fajla-foldera)

WINDOWS EXPLORER     Index