WINDOWS EXPLORER
Načini podjele prostora /SPLIT LINE/
Prikaza stabla foldera i liste foldera i fajlova

Prozor WINDOWS EXPLORER-a je podjeljen na:
- Stablo foldera (lijevi dio prozora).
- Folder lista (desni dio prozora).
 
Postupak promjene veličina dijelova prozora:
  1. Postaviti pokazivač miša na liniju podjele (pokazivač mijenja izgled) /SPLIT LINE/.
  2. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša /DRAG AND DROP/.
  3. Pomjeriti miš na novo mjesto.
  4. Pustiti tipku miša.
  5. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index