WINDOWS EXPLORER
VIEW dugme iz linije alata u liniji alata /TOOLBAR/
Načini prikaza foldera i fajlova u prikaza folder listi

WINDOWS EXPLORER ima nekoliko načina prikaza folder liste (desnom dijelu prozora):
- THUMBNAIL
- TILES (veće ikone)
- ICONS (manje ikone)
- DETAILS (ime fajla, ekstenzija, veličina, datum zadnje promjene).

Postupak izbora načina ispisa fajlova i foldera u folder listi VIEW dugme u liniji alata /TOOLBAR/:

 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. VIEW dugme iz linije alata u liniji alata /TOOLBAR/.
  - THUMBNAIL.
  - TILES (veće ikone).
  - ICONS (manje ikone).
  - DETAILS (ime fajla, ekstenzija, veličina, datum zadnje promjene).
 3. Kraj.

WINDOWS EXPLORER     Index