WORDPAD
ALIGNMENT - poravnanje teksta

Izabrati jedan od oblika poravnanja teksta i slike u odnosu na papir:
- Lijevo /LEFT/

- Centrirano /CENTER/

- Desno /RIGHT/
 

Postupak poravnanja teksta:
1. Otkucati tekst.
2. FORMATING TOOLBAR - Formating linija alata
3. Izabrati jedan od oblika poravnanja
- Lijevo /LEFT/

- Centrirano /CENTER/

- Desno /RIGHT/
 

WORDPAD     Index