WORDPAD

Pri instalaciji WINDOWS-a instalira se aplikacija WORDPAD, za rad sa tekstom. Znatno manje mogućnosti u obradi teksta pruža aplikacija NOTEPAD koja se takođe isporučuje sa WINDOWS operativnim sistemom. Za profesionalniji rad sa tekstom na ovom području najčešće se koristi WORD.

Otvaranje WORDPAD aplikacije >>>.


Slika 1. Prozor aplikacije WORDPAD

Index