WORDPAD
BULLETS - znak na početku reda

Radi veće preglednosti mogu se dodavati znakovi na početku reda teksta /BULLETS/. Izabrati dugme za bulite. /BULLETS/
 
Postupak postavljanja i brisanja bulita:
0. Otkucati tekst.
1. Označiti tekst koji će imati znak na početku reda /BULLETS/
2. FORMATING TOOLBAR - Formating linija alata
3. Izabrati dugme za bulite. /BULLETS/

N a p o m e n a: Ako se odustaje od bulita - postupak je isti kao od 1 do 3, ali treba isključiti dugme /BULLETS/

WORDPAD     Index