WORDPAD
COPY - Kopiranje objekta dugmadima iz linije alata

Radi bržeg rada u WINDOWS aplikacijama se nalaze i linije alata /TOOLBAR/. Dugmad iz linije alata omgućuju brže kopiranje.
 
Postupak kopiranje objekta dugmadima iz linije alata:
1. Označiti objekat /SELECT/ koji se kopira (npr znanje.org).

2. Klik na dugme COPY

3. Klik na novo mjesto

4. Klik na dugme PASTE

5. Kraj.

WORDPAD     Index