WORDPAD
COPY - Kopiranje objekta opcijama SHORTCUT menija

Radi lakšeg i bržeg rada u WINDOWS-u je uvedeno korištenje i sekundarne tipke miša. Klikom na objekat sa sekundarnom tipkom se otvara meni prečice /SHORTCUT/ meni. Izborom opcije COPY i PASTE se izvodi kopiranje.
 
Postupak kopiranja objekta opcijama SHORTCUT menija:
1. Označiti objekat koji se kopira.
2. Klik sekundarne tipke miša na selektovani objekat.
3. Otvara se SHORTCUT meni.
4. Izabrati COPY opciju.
5. Klik na novo mjesto sekundarnom tipkom miša.
6. Otvara se SHORTCUT meni.
7. Izabrati PASTE opcija.
8. Pojavljuje se kopirani objekat na novom mjestu.
9. Kraj.

WORDPAD     Index