WORDPAD
FONT - Izbor fonta

Izbor fonta /FONT/ je bitan jer omogućuje iskazivanje namjene dokumenta. Primjeri izgleda fontova su na slici 1.

 
Slika 1. Font - izgled pisma

Postupak izbora fonta:
1. Otkucati tekst.
2. Označiti tekst u kojem mijenjate font.
3. Kliknuti na dugme padajuće liste FONT u FORMATING TOOLBAR - Formating linija alata
4. Otvara se padajuća lista /FONT/
5. Pomjeriti svjetleći pokazivač na ime željenog fonta
6. Kliknuti na ime željenog fonta

N a p o m e n a: Pomjeranje svjetlećeg pokazivača u padajućoj listi izvodi se pomjeranjem miša ili strelicama sa tastature

WORDPAD     Index