WORDPAD
FONT SIZE - Izbor veličine fonta

Izbor veličine fonta /FONTSIZE / je važan da bi se mogao dokument na pravi način predstaviti.
Postupak izbora veličine fonta:
1. Otkucati tekst.
2. Označiti tekst kojem se mijenja veličina.
3. Kliknuti na dugme padajuće liste FONT SIZE  u FORMATING TOOLBAR - Formating linija alata
4. Otvara se padajuća lista /FONT SIZE/
5. Pomjeriti svjetleći pokazivač na željenu veličinu fonta
6. Kliknuti na željenu veličinu fonta

N a p o m e n a: Pomjeranje svjetlećeg pokazivača u padajućoj listi izvodi se pomjeranjem miša ili strelicama sa tastature

WORDPAD     Index