WORDPAD
Otvaranje dokumenta /OPEN/

Interaktivno vježbanje

N a p o m e n a: Interaktivno vježbanje omogućuje korisniku da ponovi postupak koji je vidio u animaciji. Sa desne strane interaktivnih vježbi je opis gdje treba kliknuti na slici (npr. za ovaj slučaj treba kliknuti na dugme START).

Interaktivno vježbanje otvaranja fajla u folderu TEST:
1. FILE dugme
Slika 1. Slika je mapirana  

WORDPAD     Index