WORDPAD SAVE AS
Interaktivno vježbanje

N a p o m e n a: Interaktivno vježbanje omogućuje korisniku da ponovi postupak koji je vidio u animaciji. Sa desne strane interaktivnih vježbi je opis gdje treba kliknuti na slici (npr. za ovaj slučaj treba kliknuti na naslov FILE) menija.
 
Interaktivno vježbanje snimanja fajla pod novim imenom na novom folderu:

1. Klik na FILE meni (naslov FILE menija).
Slika 1. Slika je mapirana  

WORDPAD     Index