WORDPAD
SAVE AS

Pri radu sa dokumentom može se desiti da treba snimiti dokument pod drugim imenom. Proces se izvodi sa SAVE AS opcijom iz FILE menija. Prvo se bira folder, novo ime fajla, i na kraju se snima fajl.
 
Postupak snimanja fajla pod novim imenom :
1. FILE dugme
2. SAVE AS opcija
3. SAVE IN padajuća lista
4. LOCAL DISK C:
5. Izbor foldera /TEST/
6. Upis imena fajla FILE NAME
 

WORDPAD     Index