abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
Djeljivost - Izdvajnje prve i posljednje cifre

Kad je poznat broj cifara broja tad se za Izdvajanje prve cifre koristi naredba DIV .

Broj cifara u broju

Izdvoji prvu cifru

Logički izraz za prva parna

Opis

Dvocifren broj

i DIV 10

(i DIV 10) MOD 2 = 0

Izdvoji prvu pa provjeri parnost

Trocifren broj

i DIV 100

(i DIV 10) MOD 2 = 0

Izdvoji prvu pa provjeri parnost

Četverocifren broj

i DIV 1000

(i DIV 10) MOD 2 = 0

Izdvoji prvu pa provjeri parnost

 

Izdvajanje poslednje cifre u broju je uvije naredba MOD 10 .

Broj cifara u broju

Izdvoji prvu cifru

Logički izraz za poslednja parna

Logički izraz za poslednja parna

Dvocifren broj

i MOD 10

(i MOD 10) MOD 2 = 0

Izdvoji poslednju pa provjeri parnost

Trocifren broj

i MOD 10

(i MOD 10) MOD 2 = 0

Izdvoji poslednju pa provjeri parnost

Četverocifren broj

i MOD 10

(i MOD 10) MOD 2 = 0

Izdvoji poslednju pa provjeri parnost

 

 

Razgranata šema IF THEN

Razgranata šema IF THEN ELSE

Razgranata struktura - Riješeni zadaci

Index