abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
Riješeni primjeri - IF THEN ELSE

Primjer 1. Učitati broj n. Ako je jednak nuli ispisati 1/0 inače izračunati i ispisati njegovu recipročnu vrijednost (y = 1 / x).
Opis rješenja: Recipročna vrijednost broja je 1 podijeljen sa učitanim brojem. Za slučaj da je učiavani broj jednak nuli dijeljenje je nemoguće. Zato treba provjeriti da li je upisani broj 0. Izbor se izvodi na osnovu logičkog izraza n=0, korištenjem razgranate strukture tipa IF THEN ELSE. Za vrijednosti n <> 0 izračunava se reciproćna vrijednost (dio iza ELSE), dok se za n = 0 ispisuje da je dijeljenje nemoguće (dio THEN).


Slika 1. Sa tastature upisati broj a. Ako je učitani broj a veći od nule napisati "POZITIVAN"

Primjer 2. Ispisati znak upisanog broja prema izrazu:.

Opis rješenja:
Navedeni izraz ima slijede}e zna~enje: ako je x>=0, tada je z=1, ina~e je z=0. Ovo je razgranata struktura tipa IF THEN ELSE.
IF THEN Obrada1 ELSE Obrada2
Elementi ove strukture su: LOGIČKI IZRAZ (x>=0), Obrada1 (z=1) i Obrada2 (z=0). Logički izraz je istinit ako je x = 0 i tada se izvodi Obrada1 (z=1), ina~e kad je logički izraz la‘an izvodi se Obrada2 odnosno z prima vrijednost nule.!


Slika 2. Z je 1 za vrijednosti x veće i jednake 0 inače z je nula

 

Razgranata šema - IF THEN

Razgranata šema - IF THEN ELSE

Razgranata struktura - zadaci

Index