abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Riješeni primjeri - FOR petlja

Primjer 1. Ispisati prvih n prirodnih brojeva ( FOR petlja).
Opis rješenja: Izvođenje programa počinje učitavanjem vrijednosti n do koje se izvodi ispis. FOR petlja omogućuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable od početne vrijednosti 1 do krajnje vrijednosti n. Kontrolna varijabla za ovaj zadatak je i. Početna vrijednost je 1, a krajnja n. Vrijednost varijable i se ispisuje na ekran pri svakom prolazu kroz petlju.


Slika 1. Ispisati prvih n prirodnih brojeva ( FOR petlja)

Primjer 2. Izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.
Opis rješenja: Formiranje sume se izvodi unutar FOR petlje. Izraz s=s+i je računarski, a ne matemati~ki izraz. Njim se predstavlja dinamika promjene vrijednosti varijable s. Desni dio izraza (s+i) predstavlja uvećanje vrijednosti varijable s za vrijednost kontrolne varijable i. Izračunata vrijednost se pridru‘uje varijabli s. Zato se izraz s=s+i ~ita s postaje s+i tj. s prima vrijednost s+i. Zatim se uve}ava kontrolna varijabla i. Postupak uvećanja i i s se ponavlja sve dok vrijednost kontrolne varijable i ne postane n. Ispis je na kraju programa.


Slika 2. Izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju

Primjer 3. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Koristiti FOR petlju.
Opis rješenja: Izvo|enje programa počinje učitavanjem vrijednosti n do koje se izvodi ispis (linije 10 i 20). For petlja omogućuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable od početne n do krajnje vrijednosti. Kontrolna varijabla za ovaj zadatak je i. Početna vrijednost je k, a krajnja n. Vrijednost varijable i se ispisuje na ekran pri svakom prolazu kroz petlju. Početna vrijednost proizvoda p je 1. a novi proizvod se formira izrazom p := p * i.


Slika 3. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Koristiti FOR petlju

Primjer 4. Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od K do N.
Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u FOR petlji ima provjeru da li je vrijednost kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je parna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom i MOD 2 = 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.


Slika 4. Izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju

 

FOR petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index