abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Riješeni primjeri - REPEAT petlja

Primjer 1. Ispisati prvih n prirodnih brojeva ( REPEAT petlja).
Opis rješenja: Izvođenje programa počinje učitavanjem vrijednosti n do koje se izvodi ispis.Kontrolna varijabla za ovaj zadatak je i. Početna vrijednost je 1, a krajnja n. Vrijednost varijable i se ispisuje na ekran pri svakom prolazu kroz petlju. Uvečanje kontrolne varijable i se izvodi sa izrazom i:=i+1


Slika 1. Ispisati prvih n prirodnih brojeva (REPEAT petlja)

Daljnji rad: Ispisati prvih n prirodnih brojeva unazad.

Primjer 2. Izračuanti sumu prvih n prirodnih brojeva ( REPEAT petlja).
Opis rješenja: Formiranje sume se izvodi unutar REPEAT petlje. Izraz s=s+i je računarski, a ne matemati~ki izraz. Njim se predstavlja dinamika promjene vrijednosti varijable s. Desni dio izraza (s+i) predstavlja uvećanje vrijednosti varijable s za vrijednost kontrolne varijable i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zato se izraz s=s+i ~ita s postaje s+i tj. s prima vrijednost s+i. Zatim se uvećava kontrolna varijabla i. Postupak uvećanja i i s se ponavlja sve dok vrijednost kontrolne varijable i ne postane n. Ispis je na kraju programa.


Slika 2. Izračuanti sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti REPEAT petlju

Daljnji rad: Izračunati proizvod prvih n prirodnih brojeva.

Primjer 3. Izračuanti proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n ( REPEAT petlja).
Opis rješenja: Formiranje proizvoda se izvodi unutar REPEAT petlje. Izraz p := p * i je računarski, a ne matematički izraz. Njim se predstavlja dinamika promjene vrijednosti varijable p. Desni dio izraza (s+i) predstavlja uvećanje vrijednosti varijable s za vrijednost kontrolne varijable i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli p. Zato se izraz p := p * i računa p postaje p * i tj. p prima vrijednost p * i. Zatim se uvećava kontrolna varijabla i. Postupak uvećanja i i p se ponavlja sve dok vrijednost kontrolne varijable i ne postane n. Ispis je na kraju programa.


Slika 2. Izračuanti sumu prvih n prirodnih brojeva. Koristiti REPEAT petlju

Daljnji rad: Izračunati sumu i proizvod u intervalu od k od n. Koristiti dvije petlje. Zatim napisati drugu verziju sa jednom petljom.

Primjer 4. Izračunati parnih parnih prirodnih brojeva u intervalu od K do N (REPEAT petlja).
Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u REPEAT petlji ima provjeru da li je vrijednost kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je parna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom i MOD 2 = 0. Množe se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.


Slika 4. Izračunati parnih parnih prirodnih brojeva u intervalu od K do N (REPEAT petlja)

Daljnji rad: Izračunati sumu parnih u intervalu od k od n. Koristiti dvije petlje. Zatim napisati drugu verziju sa jednom petljom.

 

REPEAT petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index